Wpływ ziołowych dodatków paszowych w diecie kóz mlecznych na liczbę bakterii kwasu mlekowego w jelitach (LAB)

Wpływ ziołowych dodatków paszowych w diecie kóz mlecznych na liczbę bakterii kwasu mlekowego w jelitach (LAB)

Zakaz stosowania antybiotyków w żywieniu zwierząt spowodował częstsze stosowanie fitobiotyków, czyli naturalnych preparatów leczniczych wytwarzanych z ziół. Stosowane w żywieniu przeżuwaczy preparaty fitobiotyczne wpływają na motorykę przewodu pokarmowego i wydzielanie soków trawiennych, a także stymulują rozwój mikroflory jelitowej.

Szczególnie istotny jest ich wpływ na rozwój bakterii kwasu mlekowego (LAB), a następnie wpływ na stopień homeostazy drobnoustrojów w przewodzie pokarmowym.

Celem pracy była ocena wpływu suplementów ziołowych na liczbę bakterii kwasu mlekowego (LAB) w kale kóz mlecznych w okresie laktacji.

Założono, że specyficzny skład chemiczny suplementów ziołowych wpłynie pozytywnie na procesy trawienne, a tym samym na wzrost liczny kolonii bakterii kwasu mlekowego (LAB).

Badania przeprowadzono na kozach mlecznych przydzielonych do pięciu grup żywieniowych po dwanaście zwierząt w każdej. Zwierzęta w grupach doświadczalnych otrzymywały suplement składający się z (siedmiu lub dziewięciu) ziół w ilości 20 g lub 40 g na zwierzę dziennie.

Stwierdzono statystycznie istotny wpływ fazy laktacji na liczbę bakterii jelitowych Lactobacillus. Najwyższe stężenie LAB stwierdzono w grupie otrzymującej dodatek paszowy składający się z dziewięciu ziół w dawce 20 g/szt./dzień. W próbkach kału kóz otrzymujących suplement ziołowy zidentyfikowano probiotyczny szczep Lactobacillus fermentum nieobecny u kóz kontrolnych.

ZałącznikRozmiar
PDF icon animals-12-00255_2.pdf735.79 KB