Zgłoszenia patentowe

Zgłoszenia patentowe do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
POIR.04.01.02-00-0008/18-0

Images: 

W Programie Operacyjnyn Inteligentny Rozwój 2014-2020 złożono dwa zgłoszenia patentowe dotyczące;

  1. Ziołowego dodatku paszowego i sposobu jego stosowania P.433779
  2. Ziołowego dodatku paszowego w szególności suplement diety pokarmowej dla kóz mlecznych P.434429

 

 

Foto: 
Zgłoszenie Patentowe P.433779Zgłoszenie patentowe P.434429