Konsorcjanci

Zaproponowany dobór partnerów przemysłowych zapewnia efektywność prowadzonych badań poprzez dostęp do stad kóz mlecznych i wdrożenie ich wyników w firmach.
Grupa Producentów Mleka DANMIS gwarantuje dostęp do surowca natomiast AGRO - DANMIS będzie uczestniczył w produkcji innowacyjnych produktów na bazie przeprowadzonych badań i opracowanej receptury oraz specjalnej prototypowej linii produkcyjnej.

Images: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu odpowiada za etap badań przemysłowych dotyczących pozyskania mleka koziego o wysokiej jakości cytologicznej, mikrobiologicznej i o zwiększonej zawartości substancji biologicznie czynnych poprzez karmienie zwierząt odpowiednimi dodatkami paszowymi, z którego zostaną wyprodukowane innowacyjne produkty kozie. W tym etapie są prowadzone badania nad wpływem ziołowych dodatków paszowych na jakość pozyskiwanego surowca oraz produktywność i dobrostan kóz.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich nadzoruje produkcję mieszanek zielarskich oraz prowadził badania zawartości wybranych substancji bioaktywnych mających wpływ na zdrowotność koźląt , dorosłych kóz i ich wydajność mleczną.