Projekt

Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków”
Nr Umowy: POIR.04.01.02-00-0008/18-0

Projekt polega na realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych i badań przemysłowych przez konsorcjum złożone z dwóch jednostek naukowych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz dwóch
przedsiębiorstw. AGRO-DANMIS Sp. j. zajmuje się przetwórstwem produktów kozich i jest jednym z największych w Polsce producentów produktów kozich, natomiast Grupa Producentów Mleka DANMIS zajmuje się produkcją, skupem i handlem kozim mlekiem surowym.

Kluczową problematyką projektu jest opracowanie receptury ziołowego suplementu paszowego podnoszącego zdrowotność gruczołu mlekowego kóz mlecznych, podwyższającego jakość cytologiczną i mikrobiologiczną produkowanego mleka oraz zwiększającego jego wydajność przerobową. Zakłada się, że wprowadzenie do diety kóz roślin zielarskich bogatych w substancje prebiotyczne (m.in. w inulinę, maltodekstrynę i oligosacharydy) przyczyni się do namnożenia probiotycznych bakterii fermentacji mlekowej w przewodzie pokarmowym zwierząt, tym samym pozytywnie oddziałując na ich dobrostan i produkcyjność. Kozy mleczne są żywione paszami treściwymi wolnymi od GMO, bazującymi na krajowych ziarnach zbóż i nasionach roślin strączkowych (m.in. ziarno łubinu), co jest szczególnie istotne w kontekście Ustawy Paszowej z dnia 22 lipca 2006 roku, zakazującej wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Kozy mleczne w pierwszym roku trwania projektu otrzymują w różnych ilościach dwie różne mieszanki zielarskie. W założeniu mają one korzystnie oddziaływać na zwierzęta, głównie w zakresie poprawy trawienia i przemiany materii, mlekopędnie oraz bakteriostatycznie i przeciwzapalnie. Przed sporządzeniem zestawów mieszanek określono w nich zawartość substancji biologicznie czynnych zgodnie z wymaganiami Farmakopei Europejskiej, oraz zawartość olejków eterycznych i flawonoidów (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu).

Rośliny zielarskie bogate w substancje prebiotyczne (m.in. inulina, maltodekstryna, oligosacharydy) powinny przyczynić się do zwiększenia ilości bakterii fermentacji mlekowej o właściwościach probiotycznych w przewodzie pokarmowym zwierząt.
Celem pierwszych etapów projektu jest opracowanie receptury ziołowego suplementu paszowego podnoszącego zdrowotność gruczołu mlekowego, podwyższającego jakość cytologiczną i mikrobiologiczną produkowanego mleka oraz zwiększającego jego wydajność przerobową.

Kolejne etapy projektu będą obejmowały przygotowanie wzorów użytkowych i receptur nowych, nie istniejących jeszcze na rynku innowacyjnych produktów z koziego mleka zaliczanych do żywności funkcjonalnej. Pozwoli to na wzrost konkurencyjności biorących udział w projekcie przedsiębiorstw na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych - nowych dodatków paszowych oraz stosowania innowacyjnych technologii ultrafiltracji membranowej w produkcji nowych produktów i innowacyjnych rozwiązań produktowych oraz modelu biznesowego.