Realizacja

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Pikul
Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2021-08-31 (36 miesięcy)
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 8 523 818,34 zł

Konsorcjum:
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (lider konsorcjum), 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28. Regon 000001844 NIP 777-00-04-960.
http://www.puls.edu.pl/

2. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (konsorcjant), 60-630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71b. Regon 301027411 NIP 781-18-30-940.
http://www.iwnirz.pl/

3. Grupa Producentów Mleka „DANMIS” (konsorcjant), 64-834 Bukowiec 34, KRS 0000410207 Regon 302039304 NIP 607-00-79-613
http://www.danmis.com.pl/

4. AGRO-DANMIS Gramowscy Spółka Jawna (konsorcjant), 64-834 Bukowiec 34, KRS 000319273 Regon 570107475 NIP 766-00-05-786
http://www.danmis.com.pl/
Osoba wyznaczona do kontaktu: dr inż. Romualda Danków (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) tel. 607 863 231; e-mail: dankow@poczta.onet.pl