MODERNIZACJA LINII UDOJOWEJ

Elektroniczna identyfikacja zwierząt

Wszystkie 600 zwierząt biorących udział w projekcie otrzymało obrączkę (opaskę) pęcinową wyposażoną w chip  elektroniczny z indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Zmodernizowano halę udojową wyposażając ją w nowoczesne aparaty udojowe i mlekomierze. Na każdym aparacie udojowym jest zamieszczona antena odpowiedzialna za zidentyfikowanie numeru zwierzęcia na obrączce oraz przydzielenie mu w dalszym procesie ilości wydojonego mleka. Przewód odprowadzający mleko ze stanowiska wyposażony jest w króciec umożliwiający pobieranie indywidulnych prób mleka do badań. Zainstalowany komputerowy system obsługi linii udojowej iFarm® jest skonfigurowany w taki sposób, aby po aktywowaniu systemu udój na poszczególnym stanowisku rozpoczynał się automatycznie zaraz po poprawnym zidentyfikowaniu danego zwierzęcia. Na wyświetlaczu mlekomierza ukazują się w trakcie doju następujące informacje: czas dojenia, temperatura mleka, ilość wydojonego mleka, identyfikator/numer własny zwierzęcia. Po zakończeniu doju aparat udojowy zostaje automatycznie zdjęty z wymienia. Dane udojowe poprzez dedykowany rejestrator zapisywane są na nośniku pamięci komputera z zainstalowanym oprogramowaniem iFarm® umożliwiającym kompletne zarządzanie stadem.