Konferencja w Wągrowcu

W dniach 25-26.10.2019 odbyła konferencja w Wągrowcu. Na początku uczestnicy zwiedzili mleczarnię i  pomieszczenia koziarni jednego z konsorcjantów Grupy Producentów Mleka „DANMIS” w Bukowcu oraz AGRO-DANMIS Gramowscy Spółka Jawna w Bukowcu a następnie udali się do Wągrowca, gdzie odbyło się sprawozdanie w ramach promocji projektu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul, a prelegenci przedstawili najważniejsze wyniki i wnioski ze swoich obszarów badawczych.

PROGRAM KONFERENCJI

 1. Powitanie uczestników konferencji – prezes Maciej Gramowski
 2. Projekt badawczo-rozwojowy „Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków” wprowadzenie w zagadnienie – lider konsorcjum prof. dr hab. Jan Pikul
 3. Prezentacja zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych wraz z harmonogramem ich realizacji – dr inż. Romualda Danków
 4. Referowanie wyników  prac badawczych uzyskanych w pierwszym roku realizacji projektu (październik 2018 – wrzesień 2019)

  IWNiRZ
  prof. dr. hab. Waldemar Buchwald:  "Kierunki rozwoju zielarstwa w kontekście produkcji pasz."
  prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak: "Analiza fitochemiczna składników roślinnych tworzących mieszanki ziołowe."
  dr inż. Joanna Foksowicz-Flaczyk  "Wpływ roślin zielarskich na mikrobiotę jelitową kóz mlecznych."

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  prof. dr hab. Jacek Wójtowski: „Ocena wpływu zadawanych suplementów ziołowych na poziom użytkowości mlecznej, skład mleka i status zdrowotny zwierząt”

  Grupa Producentów Mleka “”DANMIS”
  mgr inż. Tomasz Maślanka, mgr Tadeusz Dałkowski (referuje prof. dr hab. Jacek Wójtowski): „Żywienie kóz mlecznych w oparciu o pasze białkowe i suplementy ziołowe”

  Informacje nt. działań promocyjnych projektu - kierownik zarządzający projektem – specjalista ds. zarządzania i marketingu mgr Maria Nyderek
   

 5. DYSKUSJA
 6. PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE OBRAD PLENARNYCH